Kartet viser Oslo-området. Her er det nødvendig å bygge flere grupper for Bibel og bønn.

Annet stoff
Ukens brev til gruppelederne
Bibel og bønnegrupper -
Linker til kurs om grupper
Overvinn norsk angst med cellegrupper
Oppbygging av cellegrupper

Kurs for gruppeledere holdes ved universitetet i Oslo


Den del av vårt kurs som dreier seg om klimaendringer knyttes til Jerusalem. Jødene ligger fremst på dette emnet nå, og er fast bestemt på å få ned CO2 utslippene i byen frem mot 2030
Oversikt kurser som BKI har vært med på.

Ukens tekst - Kirkeåret
Alphakurs (engelsk)
Alphakurs (norsk)
Kurs i evangelisering - prayer evangelism
Transformations - vinn en by for Jesus
Bønneevangelisering m. Ed Silvoso
Kurs om klimaendringer

Bibelundervisning og bønn på Facebook

I dette semesteret må vi satse litt ekstra på Facebook. Vi har en gruppe for Bibelundervisning som heter Bibelkunnskapsnettet og en gruppe for forbønn som heter Forbønnsemner.

Vi er på god vei til å ha tusen medlemmer på hver av gruppene. Her drives det utstrakt Bibelundervisning hver eneste dag med innlegg av medlemmene. Det legges også inn bønneemner på vår bønnegruppe hver dag. Facebook-gruppene er et utgangspunkt for å opprette fysiske grupper i de ulike hjem rundt om i landet. Prøv å komme sammen med de som bor i nærheten av deg en gang i uken.

Hver eneste dag legges det ut en Bibeltekst på BKI fra det norske Bibelselskap. Den kommenteres også på Bibelkunnskapsnettet. En gang i uken legges ut den teksten som forkynnes i norske kirker.

Det er egne Facebook-sider for kursene på BKI. Trykk her eller på Facebook-symbolet over for å komme dit.

På denne måten drives undervisning på BKI hver dag. Ønsker du å følge Alpha-kurset eller kurset i Bønneevangelisering må du følge disse separat. Vi kan også ha kombinerte kurs i enkelte semestre.

Linker til undervisning om grupper

Artikler om G12 grupper (engelsk)

Grunnleggende Cellegruppetrening kan man få flere steder. I Norge har man kurs i livsnære grupper i menighetene.

Et fint kurs kan man også få ved å trykke på linken/bildet nederst til venstre. (Kurs på engelsk om cellegrupper)
I Norge vil det være lurt å videreutvikle alpha-gruppene (evnt. bønnefyrtårn) til cellegrupper av en mer omfattende type. Om Alpha-grupper kan man lese litt nedenfor.
Artikler for alpha-lederkurs - engelsk og norsk
Dette kurset følger boken "The alpha team training material." og boken "Om livsnære grupper i menigheten" trekkes inn etter behov.
Kurset egner seg for alpha-ledere og for de som ønsker å bli det.

Kurs i Bønne-evangelisering
Denne del av kurset følger Ed Silvosos video-kurs "Forat ingen skal gå fortapt"
Om G12-grupper - en vei til vekst i menigheten.