Kristen tro og realfag

Hvilken sammenheng er det mellom kristen tro og naturvitenskap? Det kan være vanskelig å svare på. En sterkt religiøs person vil nok si at det er en sammenheng. Det er lett å bruke en vitenskapelig karriere til å markedsføre sin tro. Og det er nok korrekt. Man hører bedre på en professor som uttaler seg om religion, enn en som mangler akademisk skolering. Om man er doktor i matematikk har man et større fortrinn når man skal holde en tale om sin tro enn en som har vært narkoman og blitt omvendt til en kristen livsstil.

Men hvordan er det når man bruker matematikk direkte i sin kristne forkynnelse? Der må man si at det ikke er like enkelt. Det krever en helt spesiell evne og fantasi når naturvitenskapelige emner skal anvendes på det som mange mener bare gjelder tro.

Dette har jeg selv merket og kjenner problemstillingen godt. Jeg arbeider med et seriøst forskningsprosjekt i anvendt matematikk på Universitetet i Oslo. Samtidig driver jeg et relativt stort kristent arbeid på internett og ved seminarer. Og den store utfordringen er å finne en kombinasjon av begge emner. Det blir som regel til at man putter matematikken i en kategori og det kristne arbeidet i en annen.

I et forsøk på å finne frem til en kombinasjon har jeg satt opp det jeg er engasjert i på begge felter i en oversikt.

Slik det kommer frem på internett kan det deles opp i følgende store kategorier:

Kristent arbeid på internett:

1.Norsk webside med kristent innhold: http://bki.no
2.Engelskspråklig webside med kristent innhold: http://bki.net

Forskning i anvendt matematikk:

1.Webside om invers Q-filtrering: http://bki.net/forsking
2.Forskning server på Universitetet i Oslo: http://bki.no/forskning

I tillegg sender jeg ut et blad 4 ganger i året til abonnenter som venter på den store åndelige vekkelsen. Den store utfordringen, og den vanskelige problemstillingen er hvordan skal det være mulig å kombinere disse to felter som er så ulike?

Det er et problem å binde dette sammen,men jeg ser at områdene kan bindes sammen gjennom å arbeide gjennom kristne organisasjoner ved universitetet. Slike organisasjoner er opprettet for å føre studenter inn i kristen tro og bevare dem i troen. Og de kan også ha en funksjon i det å hjelpe studenter og vitenskapelig personell å kombinere studier og forskning i et kristent engasjement. I dag har jeg arbeidet litt med websiden til BKI og tNET:

http://bki.net/tnet

Jeg tror at i tiden fremover kunne det være riktig å fortsette seminarer på Universitetet i Oslo, samtidig med at arbeidet på internett knyttes til disse. Det jeg selv kan bidra med i denne forbindelse vil være:

1. Fortsette forskning rundt invers Q-filtrering og knytte to professorer nærmere til dette slik at vi er en forskergruppe på 3 personer på UIO som arbeider seriøst med dette emnet. Viktige punkter er:

a.Ferdiggjøre den grunnleggende teorien (som allerede er lagt ut på internett - http://bki.net/forskning )

b.Gjøre beregninger med inversjonen for en enkel tolagsmodell.

c.Gjøre beregninger med demping på Gjeviks modeller (min første professor).

d.Vise at 1.iterasjon er identisk med Wangs metode.

2.Knytte teorien om invers Q-filtrering opp til en teori om forbedring av video-filer. Det kan være naturlig å knytte denne teorien opp til BKI's store webside om web-TV. http://bki.net/tv

3.Bruke ekspertisen fra modellens anvendelse på oljeleting til å argumentere mot oljeboring i sårbare områder som Lofoten.

Et nytt prosjekt, som særlig er blitt aktuelt etter orkanen Sandys herjinger i New York vil være å studere sammenhengen mellom mellom bruk av fossilt brensel og global oppvarming. Jeg vil komme tilbake til dette etterhvert.
(artikkelen utvides etterhvert.)

Contribute!
Books!
Shop!