Svenn Thommy og Eva Brith Fjeldberg

Svenn Thommy Fjeldberg reiser mye sammen med sin kone, Eva Brith, til flere steder i Norge og Sverige. De deltar i møter og samlinger, ber for syke og forkynner evangeliet. Her kan de gjøre Vekteren kjent for stadig nye mennesker i Skandinavia. De tar også i mot forbønner på de telefon 41933880 (Norge) og +46 704030905 og epost: svennthommy.fjeldberg@gmail.com .

Video

ArtiklerSvenn-Thommy og Eva Brith er medarbeidere i bladet Vekteren. Du kan abonnere ved å sende en E-post.Siste budskap

Bladet kommer ut 4 ganger i året og bringer informasjon om BKI's arbeid på internett. Bladet har også et våkent øye på nyhetsbildet med en profetisk tjeneste.

Abonnement er frivillig, og settes til kr.200,- pr. år. Bladet har ca.1000 abonnenter.