Denne web-TV siden sender mange kanaler med kristne web-TV sendinger. Du finner også mange egne TV-produksjoner og YouTube produksjoner som er lagt inn som ønsker fra Facebook-venner. All kristen TV i Skandinavia går gjennom vår web-TV,med sang og musikk som vil forandre atmosfæren i ditt hjem.